De jaarrekening wordt na afloop van het jaar opgesteld. In de jaarrekening vindt u de gerealiseerde omzet, de totale kosten en waaruit deze kosten bestonden, en hoeveel de winst bedroeg. Daarnaast wilt u graag weten hoe deze cijfers zich verhouden tot het voorgaande jaar.

De jaarrekening kan dienen als vertrekpunt bij het nemen van strategische beslissingen op het gebied van financieringen, verkopen en investeringen. De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Behalve de jaarrekening kan ik desgewenst ook maand-, kwartaal-, en tussentijdse rapportages voor u opstellen.