Belastingplan 2019

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2019 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen uit dit plan voor IB- ondernemers zijn :

Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%
Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Deze verhoging heeft gevolgen voor :
– de administratie;
– de prijzen van goederen en diensten;
– de facturatie en btw-aangifte.
Voor offertes die u in 2018 maakt, voor goederen en diensten die u in 2019 gaat leveren, dient u rekening te houden met het hogere BTW-tarief van 9%.

Wijziging Kleineondernemersregeling (KOR)
De Kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Als u
verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000,00 te blijven, kunt u vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De regeling gaat ook gelden voor bv’s, verenigingen en stichtingen.
Kiezen voor vrijstelling betekent:
– Er is geen periodieke btw-aangifte meer nodig.
– U hoeft geen btw meer in rekening te brengen en te vermelden op facturen.
– U kunt betaalde btw niet meer terugvragen.

Terug