Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toe

Heeft u nieuwe bedrijfsmiddelen aangeschaft of bent u van plan dit te doen? U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2020 een bedrag van tenminste € 2.401 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
Het fiscaal voordeel is het grootst bij investeringen van € 2.401 tot en met € 58.238. De aftrek bedraagt dan namelijk 28% van het investeringsbedrag. Daarboven wordt het voordeel steeds kleiner.

Haal fiscaal voordeel uit uw milieuvriendelijke of energiezuinige investering

Wanneer u milieuvriendelijk of energiezuinig investeert, kunt u mogelijk een beroep doen op fiscale investeringsfaciliteiten zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Deze faciliteiten zorgen voor een verlaging van uw winst.

Verlaag de winst met de zelfstandigenaftrek en eventuele startersaftrek

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium van 1.225 uur ? Dan kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030. Indien uw winst in 2020 te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken dan wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat u niet hebt gebruikt verrekend met de winsten in de volgende 9 jaren. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.
Was u in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting ? En heeft u de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt ? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor startersaftrek (in 2019 : € 2.123,–). De startersaftrek wordt automatisch berekend in de aangifte, als u de vragen op het scherm ‘Ondernemersaftrek’ beantwoord.

Beloon uw meewerkende partner

Helpt uw partner mee in de onderneming? Check de fiscale mogelijkheden voor de beloning van uw meewerkende partner.
1. U betaalt uw partner minder dan € 5.000. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de meewerkaftrek indien u aan het urencriterium voldoet. Uw partner dient 525 uren of meer werkzaam te zijn in uw onderneming.
2. U betaalt uw partner € 5.000 of meer. U kunt deze vergoeding van uw winst aftrekken. Uw partner betaalt nu wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over deze arbeidsbeloning.
3. Behaalt u veel winst ? Dan kan het eventueel voordelig zijn om samen de onderneming te drijven.

Vorm een oudedagsreserve

U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium.
De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44 % van de winst, met in 2020 een maximum van € 9.218. Zo zorgt u dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn belastingvoordeel op. Uiteindelijk moet u er in de toekomst wel belasting over betalen.

Vraag uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Als u nog niet eerder uitstel heeft aangevraagd, kunt u nog vóór 1 januari 2021 uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Uitstel aanvragen is relatief eenvoudig. Na ontvangst van een (naheffings-)aanslag vraagt u via een online formulier in één keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, btw, en -indien van toepassing – ook voor vennootschapsbelasting en loonheffingen.
Heeft u eerder al gebruik gemaakt van de corona-regeling uitstel van betaling? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 het uitstel van betaling verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020.
Uitstel is geen afstel
Heeft u uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start u op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. Probeer alvast in kaart te brengen of u straks genoeg financiële ruimte heeft om af te lossen.

BTW – tips

1. Privégebruik bij laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Meest bekende voorbeeld is de auto van de zaak. Als u deze ook in privé gebruikt, moet er btw over het gebruik in privé betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen alle btw op de autokosten in aftrek kunt brengen (mits de auto gebruikt wordt voor btw-belaste omzet). U kunt gebruik maken van een forfaitaire regeling, of over het werkelijke privégebruik. Bij de laatste is een (sluitende) kilometerregistratie noodzakelijk.

2. Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Heeft u te maken met een afnemer die uw factuur niet of niet volledig betaalt, en deze ook niet meer zal betalen? Vraag dan de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Terug