Wat kun je als ondernemer fiscaal nog regelen dit jaar ? Hierbij een aantal eindejaarstips.

Tip 1 Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Bent u van plan om te investeren in uw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen, of juist om dit -gedeeltelijk- uit te stellen tot 2022. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaalt u minder belasting.
Voor de KIA moet u minimaal € 2.400 aan investeringen doen. Elke investering moet tenminste € 450 bedragen. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Sommige bedrijfsmiddelen -zoals personenauto’s- kunnen niet onder de KIA vallen.

Tip 2 Schrijf willekeurig af

Op uw bedrijfsmiddelen schrijft u jaarlijks af. Deze afschrijving is aftrekbaar van de winst. Soms kunt u gebruik maken van willekeurige afschrijving. U kunt dan versneld afschrijven, waardoor u in dat jaar minder winst haalt en dit zorgt voor belastinguitstel. Willekeurige afschrijving kan interessant zijn voor startende ondernemers, maar voor milieu-investeringen (VAMIL).

Tip 3 BTW- aangifte via nieuw portaal

Doet u nu uw BTW-aangifte via het ‘oude’ belastingportaal ? Vanaf 1-1-2022 kunt u de BTW -aangifte alleen nog via het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ indienen. Hebt u een eenmanszaak en/of zzp, dan kunt u met DigiD inloggen. VOF en BV’s hebben E-herkenning nodig, vraag dit tijdig aan.

Tip 4 Bijzondere betalingsregeling Corona

Tot 1 oktober 2021 kon u i.v.m. corona bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor uw belastingschulden. Vanaf 1 oktober 2021 moeten de lopende belastingverplichtingen weer worden voldaan. Er kan nog wel regulier uitstel worden aangevraagd, dit is de regeling die gold voor ‘corona’.
De uitgestelde belastingen moet u vanaf 1 oktober 2022 aflossen. U mag dit doen in een periode van maximaal 60 maanden.

Tip 5 Versoepeling urenadministratie 2021

Om voor fiscale aftrekposten in aanmerking te komen (waaronder zelfstandigenaftrek, startersaftrek) moet tenminste 1.225 uur per kalenderjaar aan de onderneming zijn besteed.
Vanwege corona is het urencriterium voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 versoepeld. U mag er voor deze periode vanuit gaan, dat u tenminste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal in de periode januari t/m juni ? Dan mag u ervan uitgaan dat u in 2021 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.

Tip 6 Dotatie aan de oudedagsreserve

Over 2021 mag u maximaal 9,44% van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve, met een maximumbedrag van € 9.395. Om deze dotatie te kunnen doen, moet u voldoen aan het urencriterium. Daarnaast zal uw ondernemingsvermogen per 31-12- 2021 ten minste gelijk moeten zijn aan de al opgebouwde oudedagsreserve, plus de verwachte toevoeging over 2021. Laat u over het vormen van een oudedagsreserve goed adviseren, want over een latere uitkering van de oudedagsreserve betaalt u inkomstenbelasting.

Tip 7 Aftrek studiekosten vervalt in IB-aangifte

De aftrek van studiekosten vervalt per 1 januari 2022. Probeer daarom nog zoveel mogelijk kosten in 2021 te maken, zodat u nog optimaal kunt profiteren van deze aftrek. De aftrekbare studiekosten bestaan uit college- of inschrijfgeld, cursus- en examengelden en (verplicht gestelde) leermiddelen.
Ter vervanging van deze aftrek komt er vanaf 1 maart 2022 een zgn. ‘STAP’ budget, welke u kunt aanvragen bij UWV. De subsidie is maximaal € 1.000,– per persoon.

Tip 8 Middeling

Als u een sterk wisselend inkomen heeft gehad in drie aaneengesloten jaren, kunt u wellicht profiteren van een middeling van uw inkomen. Hierbij wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting na middeling, wordt -na aftrek van een drempel- terugbetaald. Middeling is alleen mogelijk over het inkomen in box 1. Tip : vraag uw adviseur om te onderzoeken of middeling voor u interessant is. Deze kan ook het verzoek voor u indienen.

Meer weten ? Neem gerust contact met me op.

Terug