Wat kun je als ondernemer fiscaal nog regelen dit jaar ? Hierbij een aantal eindejaarstips.

 

 

 1. Zelfstandigenaftrek 

Als u  voldoet aan het urencriterium, ofwel minimaal 1.225 uur hebt besteed aan de onderneming, hebt u recht op zelfstandigenaftrek. In 2023 bedraagt deze € 5.030. In de startfase van uw onderneming kunt u daarnaast drie keer een startersaftrek claimen van € 2.123.

De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar stapsgewijs afgebouwd, tot € 900.

 

 1. Fiscale oudedagsreserve en opbouw pensioen

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de mogelijkheid om oudedagsreserve binnen uw onderneming op te bouwen. De stand per die datum mag wel blijven staan, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Wel is het verstandig na te denken over de toekomst.

Wilt u pensioen blijven opbouwen ? Dan is een lijfrente wellicht interessant. Hiermee spaart of belegt u voor aanvullend pensioeninkomen. De betaalde premie kunt u aftrekken voor de inkomstenbelasting, mits u een pensioentekort heeft. Het pensioentekort wordt berekend op basis van jaarruimte en reserveringsruimte. Een berekening kunt u maken op de site van de Belastingdienst of vraag het uw belastingadviseur. Wilt u in 2023 nog gebruik maken van de aftrek, dan moet de premie uiterlijk 31 december 2023 zijn voldaan.

3. Middelen inkomen

Bij wisselende inkomsten uit onderneming kan het interessant zijn de “middelingsregeling” toe te passen. Bij middeling wordt uw inkomen over drie jaren gemiddeld, waardoor de belasting over die drie jaren opnieuw wordt berekend. Een verzoek tot middeling moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst en er geldt een drempel van € 545.

De middelingsregeling wordt in 2023 afgeschaft. De laatste periode waarover nog gemiddeld kan worden, zijn de jaren 2022, 2023 en 2024.

 

 1. Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Bent u van plan om te investeren in uw onderneming? Misschien is het voordelig om dat nog dit jaar te doen, of juist om dit -gedeeltelijk- uit te stellen tot volgend jaar. Op deze manier kunt u  optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaalt u minder belasting.
Voor de KIA moet u minimaal € 2.601 aan investeringen doen. Elke investering moet tenminste    € 450 bedragen. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Sommige bedrijfsmiddelen -zoals personenauto’s- kunnen niet onder de KIA vallen.

 1. Willekeurig afschrijven

Op uw bedrijfsmiddelen schrijft u jaarlijks af. Deze afschrijving is aftrekbaar van de winst. Soms kunt u gebruik maken van willekeurige afschrijving. U kunt dan versneld afschrijven, waardoor u in dat jaar minder winst haalt en dit zorgt voor belastinguitstel. Willekeurige afschrijving is er voor  milieu-investeringen (VAMIL), en voor startende ondernemers.

In 2023 is er daarnaast een tijdelijke regeling voor willekeurig afschrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u ineens voor maximaal 50% afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

 1. Belastingrente

Voor alle belastingen geldt vanaf 2024 een tarief van 7,5% (per jaar). Voor de aangifte Inkomstenbelasting geldt, dat u belastingrente kunt voorkomen door voor 1 mei 2024 de aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Of, bij een al eerder opgelegde voorlopige aanslag, deze kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen.

 1. Schenking

Jaarlijks kunt u uw kinderen ieder belastingvrij schenken (in 2023 is dit € 6.035), en uw kleinkinderen of derden € 2.418. Verder kunt u dit jaar kinderen tussen 18 en 40 jaar een eenmalige, extra schenking doen van :

 • € 28.947. Hierbij mag het kind zelf beslissen over de wijze van besteding, of
 • € 60.298. Dit bedrag moet gebruikt worden voor studie. Aan deze schenking zijn extra voorwaarden verbonden.

Bij het doen van een extra schenking, moet er aangifte worden gedaan voor de schenkbelasting.

 1. Versoepelingen ‘corona’- betalingsregeling

Als u een ‘corona’ – betalingsregeling heeft getroffen met de Belastingdienst, en het is lastig om deze na te komen, dan zijn er onder voorwaarden mogelijkheden om de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen.

Deze mogelijkheden zijn :

 • Een eenmalige pauze van maximaal zes maanden of twee aaneengesloten kwartalen;
 • De betalingsregeling verlengen van vijf jaar (60 maanden) naar maximaal zeven jaar (84 maanden).

Een dergelijke aanpassing leidt  tot een hoger bedrag aan invorderingsrente. De invorderingsrente is in 4 halfjaarlijkse stappen verhoogd met 1%. Vanaf 1 januari 2024 geldt een tarief van 4%.

 1. Afschaffing ondernemersvrijstelling bpm bestelauto’s in 2025

Bent u ondernemer voor de btw en schaft u een bestelauto aan voor uw onderneming ? Dan komt u – als u aan de voorwaarden voldoet – nu in aanmerking voor vrijstelling van de bpm voor bestelauto’s. Deze regeling wordt echter naar verwachting vanaf 1 januari 2025 afgeschaft.
Tot 31 december 2024 kunt u zodoende nog gebruik maken van deze ondernemersvrijstelling.

 

Terug